blanc? 

Química

En la traducció catalana del llibre Anàlisi química quantitativa de Daniel C. Harris, es recullen les propostes denominatives següents:

solució del blanc o blanc

valoració del blanc o valoració en blanc

Pel que fa a assaig en blanc, no se’n diu res, però és possible que sigui un cas paral·lel al de valoració del blanc o valoració en blanc.

 

Context

Prepareu una solució blanc una solució de blanc / un blanc afegint 5 mL de reactiu de Nessler amb pipeta graduada [...]


Cal preparar també una solució anomenada blanc que ha de reproduir la matriu de les solucions de mesura.

L’error d’indicador es pot corregir fent un assaig en blanc [...]

És convenient fer un blanc de l’indicador, afegint a 25 mL d’àcid acètic glacial [...]

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS