coloració blau verdosa? 

Química

D’acord amb la normativa sobre els compostos, que, entre altres coses, diu que només fan la flexió al final i s’escriuen sense guionet, i d’acord amb els exemples que trobem a la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC (versió provisional) i al mateix DIEC, sembla que la forma correcta d’escriure aquesta expressió hauria de ser coloració blauverdosa. A la Gramàtica es parla del compost per juxtaposició blaunegre:

«S’estableix una relació de coordinació o juxtaposició quan dues unitats lèxiques de la mateixa categoria apareixen coordinades per mitjà de la conjunció i (allioli ‘salsa que té all i oli’, vint-i-tres ‘vint i tres’) o simplement juxtaposades (agredolç ‘que té sabor agre i dolç alhora’, blaunegre ‘que es troba entre el blau i el negre’).  

Al DIEC trobem la subentrada algua blauverda, s. v. alga

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS