menció cap a l'excel·lència o d'excel·lència? 

Altres

L’expressió menció d’excel·lència està més documentada que menció cap a l’excel·lència. A més, menció d’excelència està documentada al BOE (Suplement en llengua catalana al núm. 35) i el DOGC (núm. 6513). En canvi, menció cap a l’excelència no apareix en cap document oficial. No obstant això, cal tenir present que es tracta d’una menció atorgada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport als programes de doctorat impartits a les universitats de l’Estat espanyol i que el nom oficial en castellà és mención hacia la excelencia, tal com recull el Higher Education Lexicon de la UPC i com es pot veure en el BOE corresponent (4 de gener de 2011). Per tant, sembla que la traducció més fidel al nom castellà original és menció cap a l’excel·lència, tot i que menció d’excel·lència és una traducció igualment vàlida. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS