cimàtica? 

Belles arts

D’acord amb la informació trobada a la Wikipedia per a l’entrada en anglès cymatics i l’entrada en castellà cimática, es tracta de l’estudi de la forma visible del so i la vibració. Tal com s’indica en aquesta mateixa font, el terme està format a partir del grec kỹma, kýmatos ‘ondulació’. La formació és correcta, ja que aquest mateix formant grec apareix en el mot cimatròtic -a, recollit al GDLC.

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS