traducció a l'anglès d'algunes figures docents 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb les solucions consensuades en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats, basades en l’anglès del Regne Unit, s’han establert les correspondències següents:

 


Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS