AHP, posthiperpolarització? 

Altres

La sigla AHP, d’acord amb les informacions extretes de NeuroLex i de molts altres documents (exemple), correspon a la forma desenvolupada after-hyperpolarization potential o afterhyperpolarization potential, encara que sembla que és habitual reduir-la simplement a afterhyperpolarization (com es pot veure en molts altres documents, com ara en la llista d’abreviacions d’aquest article i també a la Wikipedia). 

En català, doncs, sembla que l’expressió es podria traduir per posthiperpolarització, que trobem documentada en alguns documents. També es troben les formes castellanes posthiperpolarización o poshiperpolarización, i la forma francesa post-hyperpolarisation. En francès, fins i tot es documenta la sigla PHP. En cap cas, però, es troba una forma paral·lela a la forma llarga anglesa afterhyperpolarization potential. 

Així, doncs, sembla que la denominació catalana preferent és posthiperpolarització. En català també és pot usar la sigla anglesa AHP, que sembla que és usada internacionalment, malgrat que hi hagi una proposta francesa de traducció de la sigla.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS