datificació? 

Informàtica i Internet

És un terme relativament nou i no referenciat en diccionaris. El trobem en algunes pàgines que n’expliquen el significat:

«Datification is the process of taking an activity or process and turning it into data.»

«Datification means we have more and more data to measure things and organizations are increasingly dependent on data - both internal and external - to optimally operate to compete and win. It is also about taking a process or activity that was previously invisible and turning it into data. That data can then be measured, tracked and monitored to optimize processes, make better decisions and innovate.»

Aquests exemples ens permeten veure que és un derivat del nom data a partir d’un verb datify, que també s’ha documentat en algun text. En català, es pot fer una derivació similar a partir de la forma culta data (que dóna la forma patrimonial dada), de manera que s’obté datificació. A Internet trobem alguns textos catalans que contenen aquesta expressió. També la trobem en castellà (datificación) i en francès (datification). 

Cal considerar, doncs, que es tracta d’un derivat possible i ben format a partir del cultisme data.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS