vins d'alçada? 

Ciències de la terra

La denominació més habitual, d’acord amb el nombre d’ocurrències trobades a Internet, és vins d’alçada. No obstant això, d’acord amb el significat que els diccionaris donen a alçada i altura, sembla que la forma més apropiada és vins d’altura, que també es documenta. La raó és que els vins d’altura (o d’alçada) són els vins procedents de vinyes situades a parts altes de les muntanyes. Com es pot veure en les definicions d’alçada (o alçària) i d’altura del DIEC (o del GDLC), l’alçada (o alçària) d’una cosa fa referència a la seva dimensió vertical, mentre que l’altura fa referència a la distància vertical respecte a la superfície de la Terra:

alçada f. [LC] [IMF] Alçària, especialment d’un home o d’una bèstia. L’alçada d’un cavall. Quant fas d’alçada?

alçària f. [LC] [FIM] [AGF] Dimensió d’un cos en direcció vertical. L’alçària d’una muntanya. L’alçària d’un arbre. Una alçària de vint pams. Fa vint pams d’alçària. L’alçària d’un triangle, d’una piràmide, d’un con.

altura f. [LC] Distància vertical d’un punt a la superfície de la Terra o a qualsevol altre terme de comparació. Vola a una gran altura. Enlairar-se fins a una altura de mil metres.[...]
f. [GL] En topografia, alçària determinada mitjançant els instruments d’anivellació.[...]
f. [LC] [GL] Lloc elevat. Des d’aquella altura dominàvem tota la ciutat.

D’acord amb aquestes informacions sembla que els vins procedents de vinyes de llocs elevats haurien d’anomenar-se vins d’altura, de la mateixa manera que hi ha diem mal d’altura («mal de muntanya» [GDLC]) o campament d’altura («Cadascun dels petits campaments d’expedicions a una gran muntanya, instal·lat a partir del campament base o del campament base avançat al llarg de l’itinerari d’ascensió, que serveix com a punt de refugi, d’aprovisionament i de suport a l’expedició.»[Cercaterm]).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS