infart úric 

Ciències de la vida i la salut

S’han pogut documentar les formes castellana i anglesa. No s’ha documentat la forma catalana, però no presenta cap problema formal.

[Graella de termes]
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS