rank-abundance plot? 

Matemàtiques

La forma adequada en aquest context és diagrama de rang-abundància, tal com es documenta en diverses fonts i com ens confirmen des del Termcat. Aquesta forma designa la tècnica que permet visualitzar la diversitat, uniformitat i abundància relativa d’espècies en un indret determinat.

Context

Biodiversitat en ecologia. Gràfics per a la representació de dades de diversitat, la distribució de les freqüències i el rank-abundance plot diagrama de rang-abundància.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS