no aplica (NA)? 

Altres

Sembla que NA o N/A és l’abreviació corresponent a l’expressió anglesa not applicable, que en molts casos seria traduïble per no escau o no és procedent (en castellà, no procede). Des d’un punt de vista gramatical, l’expressió no aplica és un calc sintàctic de l’anglès (it does not apply), ja que en català hauria de ser no s’aplica (igual que en castellà hauria de ser no se aplica). Per tant, en cas de mantenir l’abreviació NA, el desenvolupament preferible és no aplicable o no s’aplica. Al Termium trobem recollida la correspondència entre en: not applicable (NA o N/A), fr: sans objet (S.O. o S/O) i es: no se aplica (NA). La correspondència NA = no aplicable es troba també ben documentada en diversos documents i llibres indexats a Google.

Context

COMPETÈNCIES GENERALS, TRANSVERSALS O CLAU     De l’1 (molt poc adequat) al 5 (molt adequat), NA (no aplica) (no s’aplica) / (no aplicable)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS