neurofeedback dinàmic neuroptimal? 

Altres

NeurOptimal és el nom propi (registrat) que s’ha donat a aquest neurofeedback dinàmic. En anglès sempre apareix l’expressió NeurOptimal neurofeedack, on el primer mot fa el doble rol de nom propi (registrat) i d’adjectiu, cosa que no es pot fer en català, perquè l’adjectiu hauria de ser neuroòptim, que no coincideix amb el nom registrat. Per tant, potser seria convenient afegir les marques de nom propi registrat al mot NeurOptimal (neurofeedback dinàmic NeurOptimal) per evitar que neuroptimal és pugui interpretar com un calc morfològic de l’anglès.

Context

neurofeedback dinàmic neuroptimal NeurOptimal

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS