lipid-linked proteïnes? 

Altres

Alguns documents mostren que les expressions lipid-anchored protein i lipid-linked protein són sinònimes, com es dedueix de Reference.MD i de molts altres documents on es pot veure que es defineix lipid-linked protein mitjançant el concepte d’àncora.

Aquesta expressió es troba en algun document en castellà amb la forma proteínas ligadas a lípidos (Bioquímica, de Donald Voet i Judith G. Voet) o proteína anclada a lípidos (més documentada que l’anterior) i fins i tot com a proteína anclada por lípidos (molt menys freqüent).

En català no hi ha gaire documentació que contingui aquest terme i, per tant, només es pot proposar la traducció directa amb una estructura similar a les formes castellanes: proteïnes lligades a lípids i proteïnes ancorades a lípids o proteïnes ancorades per lípids. Aquesta darrera forma és l’única que es troba documentada en català, però només un cop`. Convindria, doncs, demanar als especialistes en la matèria quina és la forma preferent pel que fa a l’ús de la preposició.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS