cell sorter? 

Ciències de la vida i la salut

Es tracta d’un instrument que serveix per separar diferents tipus de cèl·lules. En els textos en català solen referir-s’hi amb la denominació de separador de cèl·lules i l’acció (cell sorting) s’anomena separació de cèl·lules. Hi ha algun document, però, que també s’hi refereix amb la denominació classificació de cèl·lules. També en castellà la denominació més habitual és separación de células. En el número 21-22 de la revista de traducció mèdica Panacea, en canvi, es proposa la traducció de clasificador (concretament, clasificador de células activado por fluorescencia com a equivalent de fluorescence-activated cell sorter). Al Termium, per al francès, es dóna com a preferent la denominació trieur de cellules, que, segons el Grand dictionnare terminologique és la forma recomanada per la Commission générale de terminologie et de néologie (França). 

Així, doncs, podem concloure que hi ha dues expressions possibles per referir-se a l’instrument i a l’acció que fa, que és o bé seleccionador/seleccionar o bé separador/separació. Qualsevol de les dues formes es pot considerar lingüísticament motivada tenint el compte el concepte que es vol expressar, però és més freqüent l’ús de separador/separació.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS