proteïnes prenilades? 

Altres

Les proteïnes prenilades, en anglès, s’anomenen prenylated proteins. L’adjectiu prenylated està relacionat amb la prenylation, que al seu torn és un derivat de prenyl. En català, és prenil > prenilació i, per tant, prenilat -ada.

Context

Proteïnes prenilades

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS