aplicacions cloud? 

Informàtica i Internet

Seguint l’estructura del terme normalitzat (veg. Neoloteca) informàtica en núvol, sembla que la forma més apropiada per a cloud application és aplicació en núvol, ja que conceptualment les aplicacions en núvol formen part de la informàtica en núvol. A més, cal tenir present que la denominació francesa documentada per a aquest concepte és application en nuage.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS