demostracions amb zero informació? 

Matemàtiques

Els anomenats zero-knowledge proofs o zero-knowledge protocols són un mètode criptogràfic mitjançant el qual es comprova si una afirmació és certa sense que el sistema tingui cap altre informació o coneixement que l’afirmació mateixa. Aquest terme es troba traduït sovint calcant l’expressió anglesa, com ara proves de coneixement zero. Hi ha però, algunes traduccions més afortunades i més ajustades al concepte que representen, com ara proves de coneixement nul o bé protocols de coneixement nul. No s’ha documentat una proposta del tipus proves d’informació nul·la, però no sembla que sigui una denominació tan encertada perquè informació nul·la podria fer pensar en informació no vàlida, i el que es vol dir és sense informació addicional. 

Així, doncs, de totes les traduccions documentades, les denominacions proves de coneixement nul o protocols de coneixement nul semblen les més apropiades. Per al francès s’ha documentat la forma protocole à apport de connaissances nul.

 

Context

demostracions amb zero informació (zero-knowledge proofs)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS