en data o amb data? 

Gramàtica

Els usos de les expressions amb data i en data es poden trobar al CUB (Criteris de la Universitat de Barcelona), en el subapartat anomenat "amb data, de data o en data".

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS