cinema trance? 

Biblioteconomia i documentació

Aquest terme fa referència a una tècnica de filmació relacionada amb l’anomenada etnoficció, en què el mateix càmera filma en una mena d’estat de trànsit. La tècnica va ser creada per l’antropòleg francès Jean Rouch i va rebre originàriament el nom de cinéma transe (literalment cinema trànsit). En anglès s’ha adaptat el nom amb la denominació cinema trance i en castellà, amb la denominació cine trance.

Tenint en compte l’origen francès del terme, no sembla adequat referir-s’hi amb la denominació anglesa o castellàna (trance), sinó que el més correcte és fer l’adaptació catalana corresponent: cinema en trànsit (preferentment a cinema trànsit, ja que amb la preposició en s’evita que es pugui interpretar en un sentit viari)

Cal dir que aquesta denominació catalana no està gaire documentada i, per tant, pot ser convenient acompanyar-la de l’equivalent francès entre paràntesis el primer com que apareix en un text. Per exemple: «El cinema en trànsit (cinéma transe) de Jean Rouch».

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS