IRM 

Ciències de la vida i la salut

Consulta: Hem vist que al Cercaterm hi ha diverses fitxes que contenen el sintagma "ressonància magnètica". Per exemple, n’hi ha un de la Neoloteca amb la forma "ressonància magnètica funcional" i un altre del Diccionari de neurociència amb la forma "imatgeria per ressonància magnètica nuclear funcional". Encara no siguin ben bé el mateix (perquè un és "nuclear" i l’altre no), per què un conté el mot "imatgeria" i l’altre no? Es prefereix la denominació sense "imatgeria", ja que és la denominació recollida a la Neoloteca? Gràcies.

Resposta rebuda

Data de la resolució: 2014-11-11 11:34:30
Resolució:

En referència a l’observació que ens formuleu (sobre un conjunt de termes amb el sintagma “ressonància magnètica” i, en concret, el terme “imatgeria per ressonància magnètica nuclear funcional”), la denominació que cal fer servir en tots els casos és ressonància magnètica funcional.

Hem consultat aquesta qüestió als coordinadors científics del Diccionari de neurociència. La denominació que conté el mot imatgeria i l’adjectiu nuclear respon a l’ús i la realitat conceptual pròpia de l’àmbit de la neurocomputació, en què es va considerar que aquestes precisions eren necessàries i pertinents. D’acord amb els usos actuals, però, els coordinadors no creuen necessari incloure aquest matís, ja que valoren que queda recollit en la fitxa de ressonància magnètica funcional. Per aquest motiu, la fitxa imatgeria per ressonància magnètica nuclear funcional se suprimirà properament del Diccionari de neurociència en línia i del Cercaterm.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS