bilipancreàtic o biliopancreàtic? 

Ciències de la vida i la salut

Tal com recullen els diccionaris, bili- és la forma prefixada del mot bilis. Al DEM trobem entrades formades per composició amb aquest formant: biliflavina, bilifulvina, bilifuscina, biligènesi i biliproteid, entre d’altres. Per tant, cal entendre que la forma correcta per al compost de bili- i pancreàtic és bilipancreàtic (i no pas biliopancreàtic). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS