cubicle/box 

Altres

El mot cubicle és preferible a l’anglicisme box per referir-se a qualsevol compartiment, normalment d’ús individual. En alguns camps, però, la forma box està molt arrelada i ja no s’ha vist factible de substituir-la per cubicle o altres formes (veg., per exemple, les fitxes amb entrada box que hi ha al Cercaterm). En el cas dels cubicles o boxs dels hospitals, el mateix DEM dóna totes dues formes per vàlides.

Context

Les places de lectura de les biblioteques poden ser sales o cubicles.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS