instanciar 

Altres

La Neoloteca del Termcat recull el verb instanciar en el camp de la informàtica i el descriu de la manera següent: "Crear un objecte a partir d’una classe específica en la programació orientada a objectes". Sembla que el sentit s’adiu al context en què ens trobem, de manera que aquesta és la forma que s’hauria d’utilitzar.

Context

Elaborar una maqueta funcional i instanciar-la.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS