havent-hi tren? 

Gramàtica

En la frase Havent-hi tren, ja puc espavilar-me per tornar, hi ha un ús adverbial del gerundi que expressa causa i que, per tant, equival a la conjunció com que (Com que hi ha tren, ja puc espavilar-me per tornar). És un dels usos correctes del gerundi en català. Més informació a la fitxa 2180/2 de l’Optimot.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS