check point? 

Altres

L’equivalent en català de checkpoint en aquest context és punt de control. Així ho recullen el DEM i també alguns articles de la Universitat de València i la Universitat de Barcelona.

La definició que trobem al DEM és:

punt de control (an checkpoint) Mecanisme de control present al llarg del cicle cel·lular dels eucariotes que impedeix que progressi en determinada fase del cicle sense que l’anterior estigui completada de forma correcta. 

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS