transfer fotogràfic? 

Belles arts

El mot transfer és un anglicisme que, en català, sol correspondre al mot transferència. En el cas concret de la fotografia, trobem algunes pàgines que s’hi refereixen amb l’expressió transferència forogràfica, com ara Pou d’Art.

Context

La fusta és el material de suport i s’hi combinen tècniques de dibuix, trànsfer fotogràfic transferència fotogràfica i els recursos de la xilografia i la impressió digital.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS