saturar en? 

Ciències de la vida i la salut

Aquesta expressió té relació amb l’anàlisi factorial, en què la correlació entre un pes i un factor s’anomena saturació factorial. No obstant això, probablement, l’expressió correcta hauria de ser amb construcció pronominal, com trobem en alguns textos en castellà, com ara:

Toda esa información se satura en el primer factor...

El segundo factor se satura en los ítems que exploran la comprensión de los...

El tercer factor se satura en tres competencias: “el desarrollo de actitudes éticas”,... 

També es podria optar per usar la forma saturació en una construcció del tipus «no van arribar a la saturació en cap factor».

Context

Sis dels ítems van ser descartats perquè presentaven una alta similitud semàntica i tres perquè no van arribar a saturar saturar-se / la saturació en cap factor que pogués ser interpretable (Lyubomirsky & Lepper, 1999).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS