Fórmules de salutació i comiat 

Estil i convencions

Les fórmules de salutació i comiat s’han d’adequar al grau de formalitat del missatge i de relació amb el destinatari. A més, han d’estar correlacionades, a dir, cal respectar la correspondència formal entre la salutació i el comiat. Per això, cal evitar usar una fórmula de salutació afectuosa (com ara benvolguda Àngels) i una fórmula de comiat distant (com ara atentament).

En general, el tractament més general de salutació en la documentació administrativa és el de senyor o senyora, que és alhora respectuós i atent, però segons el grau de confiança es pot optar per algun dels exemples següents, ordenats de més a menys confiança amb el destinatari i acompanyats d’una possible fórmula de comiat.

L’expressió de comiat també pot ser de tipus oracional i esdevenir, així, l’última frase del cos del document.

Observeu que la fórmula de comiat acaba amb punt quan inclou una forma verbal i és, doncs, una frase completa (Us saludo atentament.). En canvi, va seguida d’una coma quan no inclou cap forma verbal i és, per tant, una frase incompleta (Ben atentament,).

Pot passar que no sapiguem si la persona a qui ens adrecem és un home o una dona, o bé que ens adrecem a un col·lectiu ampli de persones, integrat per homes i dones. En aquests casos podem recórrer a fórmules de salutació dobles, preferiblement desenvolupades. 

Sobre els usos, la disposició i les possibilitats d’abrejament d’aquestes fórmules mixtes, vegeu aquesta altra consulta.
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS