albedo (en cítrics)? 

Ciències de la vida i la salut

El mesocarpi dels cítrics, que envolta els grills comestibles (endocarpi) i està just per sota de la pell externa (epicarpi), és de color blanc. Per aquesta raó, en diverses llengües rep també el nom culte llatí albedo. Trobem documentada aquesta denominació en castellà, en anglès i en francès (i probablement en més llengües). Per aquesta raó, pensem que no hi ha motius perquè no sigui també acceptada en català, tot i que, per ara, no s’ha trobat recollida en cap obra lexicogràfica de referència.

El mot albedo, en català, ha de ser femení (una albedo), com ja passa amb l’ús d’aquest mot amb altres significats (veg. DIEC). La raó és que, malgrat la seva terminació, és un mot femení en llatí, com passa amb libido.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS