disconfort o desconfort? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb Navarro, la forma disconfort és un anglicisme (discomfort) que cal evitar i substituir, segons els casos, per malestar, molèsties, incomoditat, inquietud, torbament, etc. En el context de la consulta, la forma malestar podria ser apropiada.

Cal tenir present que, a diferència del castellà (que només té el mot confort, que és un anglicisme acceptat per la mateixa RAE), el català té dos mots confort amb etimologies diferents: hi ha un mot confort derivat del verb confortar (sostenir en l’abatiment, el dolor, etc.) i un altre mot confort procedent de l’anglès comfort (absència de tot allò que pot constituir una molèstia...), coincident amb el confort castellà. Podeu consultar-ne les definicions completes al GDLC o al DIEC. A més, els diccionaris recullen un substantiu desconfort que deriva també del verb confortar (format al segle XIII, segons el GDLC), que no està, per tant, relacionat amb el confort manllevat de l’anglès, per la qual cosa seria incorrecte fer equivaldre el discomfort anglès pel desconfort català.

Tinguem present, també, que el Cercaterm recull les fitxes següents, procedents de la Classificació internacional de malalties:

Context

Prevenció del dolor i disconfort el malestar.

Bibliografia

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a reimpr. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2001.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS