ser o estar + participi 

Altres

Davant de formes de participi, es prefereix l’ús del verb estar, tal com es pot veure en l’apartat «Ser i estar per expressar qualitats» dins del CUB.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS