capil·laritzar la suor? 

Altres

En la majoria de contextos, el verb capil·laritzar fa referència a la formació de vasos capil·lars. Però també s’han pogut trobar alguns contextos que fan referència a algun tipus d’interacció entre l’exsudació corporal i la roba (generalment esportiva). Per entendre aquest sentit de capil·larització cal tenir en compte dues coses: a) l’etimologia del mot i b) el significat en aquest context concret.

Pel que fa a l’etimologia, cal tenir present que el verb capil·laritzar és un derivat del nom capil·lar. El mot capil·lar es un cultisme procedent del llatí capillaris, que al seu torn procedeix de capillus (cabell). Normalment el mot capil·lars fa referència a uns vasos sanguinis que són prims com un cabell.

Per entendre què pot voler dir capil·laritzar en el context de la suor, cal tenir en compte el que s’explica en aquest text sobre determinats teixits esportius:

The fabric is made up of two different kinds of thread, one highly hydrophilic (water-attracting), the other hydrophobic (water-repellent). When threaded together so that the hydrophilic material is surrounded by hydrophobic material, it creates a capillarization effect. This means the water is absorbed from the body and pushed down the water-attracting thread until it is expelled on the other side.

Com a conclusió podem dir, doncs, que la capil·larització de la suor és el procés d’eliminació de la suor a través d’uns conductes molt fins (com capil·lars) que es formen en un teixit de les característiques descrites en el text citat. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS