optativitat? 

Pedagogia i ensenyament

Per referir-se al conjunt d’assignatures optatives és preferible no fer servir optativitat, ja que l’optativitat és la qualitat d’optatiu i, per tant, no sembla adequat que substitueixi el sintagma assignatures optatives. Si és vol abreujar, es pot utilitzar l’adjectiu sol, com ara S’ha de modificar l’oferta d’optatives.

Aquesta mateixa observació és vàlida per a obligatorietat quan s’usa referit al conjunt d’assignatures obligatòries.

Context

S’ha de modificar l’oferta d’optativitat. optatives

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS