antiplagi? 

Altres

L’expressió antiplagi és un compost adjectival format per una base nominal (plagi) i el prefix anti-, com en antivici, antiboira, antigàs, etc. Com que, a més de ser un mot ben format, també està força documentat, no hi ha cap raó per bandejar-lo, encara que no estigui inclòs en els diccionaris.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS