retracció xifoidal o retracció xifoide? 

Ciències de la vida i la salut

La retracció ha de ser xifoidal i no pas xifoide (que voldria dir amb forma d’espasa; de xifos ’espasa’ i eidos ’forma’). En canvi, l’apèndix xifoide rep aquest nom perquè té forma d’espasa, cosa que no podem dir de la retracció d’aquest apèndix.

Per a una reflexió sobre l’ús d’aquests sufixos des de la perspectiva del castellà, vegeu l’article Nociones de neología. Los sufijos -oides, -oide, -oideo, -oidal y
-oídico en terminología médica
de José Antonio Díaz Rojo, aparegut dins la revista Panace@ (vol. 2, núm. 3, març de 2001).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS