descomposición en a-cortes? 

Economia i empresa

Aquesta expressió fa referència als alfa-cortes o α-cortes, que correspon al terme anglès alfa-cuts o α-cuts. En català, també trobem documentada la forma alfa-talls (o α-talls) (veg. llibre Llengua i economia a Catalunya). Però, segurament, la forma correcta és talls alfa, encara que no està documentada. En castellà sí que trobem documentada la forma corte alfa o corte α (veg. Lógica-Difusa-Daniel-Bravo, on trobem el terme definit). També per al francès, dins l’article de la Wikipedia Élagage alpha-beta hi ha els termes coupure alpha i coupure beta

Per tant, les formes preferents en català i en castellà són tall α (o tall alfa) i corte α (o corte alfa) respectivament.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS