zigues-zagues? 

Gramàtica

El plural de ziga-zaga és ziga-zagues, ja que es tracta d’un mot compost i, per tant, el plural es fa únicament al final. Veg. la fitxa «ziga-zaga» de l’És a dir.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS