biliverdin-reductasa 

Ciències de la vida i la salut

Atès que el mot anglès biliverdin té com a equivalent català biliverdina (DEM), el terme anglès biliverdin reductase hauria de ser en català biliverdina-reductasa, d’acord amb les normes de formació de noms d’enzims en català (recollides en el document Denominació comuna d’enzims).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS