sinàpsia? 

Lingüística

La forma sinàpsia no està documentada en català, però és una formació que té la mateixa base lèxica que el mot sinapsi, normalment usat en el món de la biologia per referir-se a una regió d’unió o de transmissió. En el camp de la lingüística, trobem la forma sinapsi (sinònima de compost sinàptic) en el llibre de Morfologia lèxica de Lluïsa Gràcia. Per tant, atès que ja tenim el mot sinapsi i que el trobem documentat en el camp de la lingüística en una obra de referència, proposem la forma sinapsi en lloc de sinàpsia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS