ipai, ipay o diegueño? 

Lingüística

La llengua o conjunt de llengües emparentades parlades a la zona californiana de San Diego són conegudes amb el nom de diegueño, denominació que trobem documentada a l’Encicopèdia, dins l’article iuma, i a Linguamón (juntament amb el sinònim Kumeyaay).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS