silló de relax? 

Altres

La forma relax és un anglicisme que s’usa en contextos més o menys informals i, en ocasions, com un eufemisme de prostitució (pisos de relax, anuncis de relax). La forma catalana hauria de ser relaxació o relaxament, però no és habitual trobar-la usada en contextos com ara butaca de relaxació. La forma més documentada en aquests contextos és butaca de descans.

Context

Butaca de descans 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS