pilodepressió i ptilodepressió 

Ciències de la vida i la salut

Els termes pilodepressió i ptilodepressió no s’han documentat i el context de la consulta és insuficient per fer-se’n una idea clara del significat. Ara bé, des d’un punt de vista estrictament gramatical, podem dir que la formació és correcta. Es tracta de dos mots formats amb les formes prefixades cultes pilo- (del llatí pilus, ‘pèl’), i ptilo- (del grec, ‘ploma’).

En canvi estan a bastament documentats els termes piloerecció i ptiloerecció, en català, en castellà i en anglès. La piloerecció és allò que vulgarment s’anomena ‘pèls de punta’ i també, en determinats contextos ‘pell de gallina’. Quan aquest mateix fenomen es produeix en animals amb plomes, s’anomena ptiloerecció.

Probablement, la pilodepressió i la ptilodepressió fan referència al fenomen contrari, però no l’hem documentat enlloc (almenys amb aquest nom). De fet, però, la pilo- o ptilodepressió sembla més aviat l’absència de pilo- o ptiloerecció, és a dir, l’estat normal.

Context
Molts mamífers i aus poden tolerar un augment de la temperatura ambiental durant llargs períodes. El mecanisme compensatori és facilitar l’eliminació de calor augmentant la conductància tèrmica mitjançant:
- canvis de postura (més superfície exposada),
- increment del flux de sang cap a la superfície corporal,
- pilodepressió o ptilodepressió (i afavorint el recanvi de l’aire), i
- un lleuger increment de la pèrdua evaporativa passiva d’aigua.
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS