emmuflat? 

Ciències de la vida i la salut

Les formes més documentades en català per designar l’acció o efecte d’emmuflar són emmuflat i emmuflament. Aquesta darrera forma presenta l’avantatge que esquiva la polèmica sobre la bondat de les formes de participi, com emmuflat, per expressar acció i efecte, que són generalment rebutjades (si bé hi ha accepcions). La forma possible emmuflatge no està gens documentada.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS