copula/còpula 

Economia i empresa

El terme còpula, en aquest context, fa referència a un concepte d’estadística que podem trobar definit a la Wikipedia.

El Google ens mostra pàgines en què podem trobar aquest terme en català i en castellà, com per exemple a la tesi Construction of bivariate distributions and statistical dependence operations:

Al Capítol 1 de Preliminars es revisen conceptes de dependència generals (classes de Fréchet, còpules, i famílies paramètriques de distribucions)

Chapter 1 of Preliminaries is devoted to general dependence concepts (Fréchet classes, copulas, and parametric families of distributions)

Context

Mesures de dependència i copules còpules. Definició i propietats de les copules còpules. Ajust de copules còpules

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS