normes de correcta fabricació? 

Ciències de la vida i la salut

Tot i que l’expressió normes de correcta fabricació és una fórmula sintàcticament correcta en català, cal tenir present que en el Diccionari de recerca clínica de medicaments, consultable en línia, s’han fixat les expressions

com a equivalents de l’expressió anglesa

 

Per tant, és preferible usar una de les opcions recollides en aquest diccionari.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS