Citació d'un qüestionari no publicat 

Estil i convencions

Un qüestionari no publicat se cita com qualsevol altre document seguint la tipologia (monografia o part de document, tangible o en línia, etc.) i resolent-ho tipogràficament segons la normativa preferida (MLA, APA, Vancouver, etc.).

A la referència és bo de fer-hi constar la indicació Inèdit o Document no publicat

Sempre que n’hi hagi, convé esmentar quina organització o grup de recerca l’ha promogut, encarregat o demanat, o qui es fa responsable de la creació, recepció, dipòsit, etc.

MAS, Maria (2007). Qüestionari del projecte IFAM. Test elaborat pel Grup de Recerca CAR de la Universitat de Barcelona. Document no publicat.

Si d’aquests qüestionaris marc se’n fan adaptacions o variants, aquestes se citen com a documents independents (i s’adapta el títol, la data i els autors, si escau).

MAS, Maria; PIERA, Ricard (2008). Qüestionari del projecte IFAM: Franja de Ponent. Test elaborat pel Grup de Recerca CAR dela Universitat de Barcelona. Document no publicat.

Si els documents referenciats han de circular, és bo que les dades que inclou la referència apareguin també en la portada del document (autors, data, títol, etc.).

  [Resposta elaborada amb l′assessorament de Cristóbal Urbano.]
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS