el mes de / al mes de 

Gramàtica

A l’hora d’expressar el mes en què s’esdevé un fet s’han de distingir dos casos: quan es fa una referència genèrica (és a dir, quan s’esmenta el mes sol) i quan es fa una referència específica (és a dir, quan el mes porta algun complement, per exemple l’especificació de l’any o els mots passat, que ve, vinent).

En el cas de les referències genèriques fem servir l’article masculí el precedit de la preposició a, o bé l’expressió al mes de.

A l’abril cada gota en val mil.
Al mes de maig hi haurà eleccions.
La recuperació de l’assignatura es farà al setembre.
La matrícula dels cursos de doctorat sol fer-se al mes de novembre.

En el cas de les referències amb especificadors (sense precisar cap data) fem servir l’article masculí el sense preposició, o bé l’expressió el mes de.

El maig de 1968 van començar les manifestacions.
El desembre passat va fer tres anys.
Començarà les pràctiques el setembre vinent.
Tornen a casa el mes que ve.

Bibliografia

Manual d¿estil. La redacció i l¿edició de textos. 3a ed. Barcelona: Eumo Editorial; Associació de Mestres Rosa Sensat; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra, 2007, pàg. 663-665.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS