obrar 

Gramàtica

En castellà, el verb obrar té una accepció jurídica o administrativa, en el sentit de figurar o constar, que no comparteix el català. D’acord amb el DIEC, l’ús més estès del verb obrar fa referència a ‘aplicar l’activitat a un fi, especialment d’ordre moral’.

Segons consta en l’acta de la reunió, l’acord es va adoptar per unanimitat.
Segons obra en l’acta de la reunió, l’acord es va adoptar per unanimitat.

D’acord amb la documentació que figura en l’expedient, la sentència és ferma.
D’acord amb la documentació obrant en l’expedient, la sentència és ferma.

També és incorrecta l’expressió obrar en poder d’algú, que pot substituir-se per tenir, disposar o altres solucions similars.

Les còpies són una imatge fidel dels originals que l’entitat.
Les còpies són una imatge fidel dels originals que obren en poder de l’entitat.

Segons les dades de què disposa la CGT, s’han expedientat onze treballadors.
Segons les dades que obren en poder de la CGT, s’han expedientat onze treballadors.

La sentència és en mans del fiscal.
La sentència obra en poder del fiscal.

A més, cal mantenir el sentit moral, relacionat amb el fet d’actuar bé o malament, que recull la definició del diccionari, atès que sense aquest matís l’ús del verb obrar tampoc no és correcte.

El representant ha actuat en nom seu durant deu anys.
El representant ha obrat en nom seu durant deu anys.

Tenen capacitat per actuar en representació del càrrec que ocupen.
Tenen capacitat per obrar en representació del càrrec que ocupen.

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d¿Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat> [Consulta: 1 de setembre de 2007].

Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es> [Consulta: 14 de novembre de 2007.

Manual de llenguatge judicial [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia i Interior, 2003. <http://www.gencat.cat/justicia/doc/doc_88604569_1.pdf> [Consulta: 14 de novembre de 2007].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS