pellet? 

Ciències de la vida i la salut

El mot anglès pellet s’ha adaptat al català amb la grafia pèl·let. El trobem recollit al GDLC amb els significats següents:

  1. farmàcia, indústria farmacèutica Petites esferes de sucre emprades en medicina homeopàtica.
  2. metal·lúrgia Agregat esfèric que resulta de la pel·letització.
  3. petrografia Partícula carbonatada de forma arrodonida o ovoïdal, sense estructura interna, constituïda per un agregat homogeni de micrita.
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS