sensellarisme? 

Dret i ciències socials

Es tracta d’una paraula formada a partir de l’expressió sense llar. Fa referència al fenomen social en què molta gent, que no disposa d’un habitatge, es veu abocada a viure al carrer. Trobem l’expressió documentada en diversos textos consultables per Internet. Ex.: L’habitatge precari o el sensellarisme comporta passar moltes hores al carrer. Sensellarisme i infrahabitatge. El sensellarisme és un fet condicionat per l’aïllament sociolaboral i la pèrdua de vincles afectius i socials.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS